dinsdag 26 juli 2016

HET EXECUTIEPELOTON
HET EXECUTIEPELOTON 


De vzw Trefpunt, huizend Bij Sint-Jacobs, is in het hart getroffen. De minister van Cultuur, de voormalige bierkoning Sven Gatz, heeft de subsidie geschrapt. Van jaarlijks 92.000 naar nul euro. Hoe het verder moet met de troonzaal van de Gentse Feesten is zeer de vraag. Sven Gatz heeft weinig op met kunst en cultuur. Dat is al lang geweten, maar werd nogmaals bevestigd met een botte uitspraak. Tijdens een na-praatje op een debatnamiddag in KANTL op zondag 17 juli deed opperhoofd Guido De Leeuw een voorzichtige poging het debat omtrent de schrapping van de subsidie ter sprake te brengen. Sven Gatz blokte het gesprek af met de opmerking: ‘Ach, probeer van deze laatste Feesten nog iets schoons te maken.’ 

Het bewijst niet enkel een desinteresse voor zijn mandaatgebied, maar tevens dat hij voor het vak Lompheid een diploma Grootste Onderscheiding heeft. Het dossier van Trefpunt was aan de zwakke kant, dat geeft De Leeuw toe, maar zoals men bij een rechterlijke uitspraak in beroep kan gaan tegen een uitspraak, zelfs in hoger beroep, krijgt Trefpunt geen kans verzet aan te tekenen of het huiswerk over te doen. 

Uit goede bron is geweten dat minister-president van de Vlaamse regering, Geert Bourgeois aan Sven Gatz duidelijk heeft gemaakt dat er flink moet bespaard worden en dat daar geen discussie over kan bestaan. Sven Gatz heeft daarom, uiteraard m.m.v. zijn adviseurs – wegens minieme kennis van de cultuursector, gekozen om de zwakkeren de genadeslag te geven en de culturele instellingen in zijn kiesgebied Vlaams-Brabant te sparen.
Trefpunt is maar één voorbeeld hoe de hakbijl van Gatz heeft gezorgd voor veel bloed, zweet en tranen. Alle schuld in de schoenen schuiven van Sven Gatz en Geert Bourgeois is echter kortzichtig. De hele Vlaamse regering is verantwoordelijk. Het is niet omdat Cultuur niet onder de verantwoordelijkheid valt van minister van Milieu Joke Schauvliege, of van minister van Onderwijs Hilde Crevits, dat zij niet hadden kunnen ingrijpen. 

Een uitspraak van rustend professor Etienne Vermeersch laat aan duidelijkheid niet te wensen over: 'Het is niet omdat men niet in God gelooft, dat men niet van Bach kan houden.’ M.a.w., de Vlaamse regering is een executiepeloton. 

Alle Vlaamse ministers zijn daarom medeschuldig aan banenverlies bij Trefpunt en – zo de beslissing niet teruggeschroefd of herbekeken wordt, dat de plek waar de betere volkscultuur gedurende 47 jaar streng gehandhaafd werd, zal verworden tot het grootste Vlaamse Worst- & Bierfeest van Vlaanderen. Het meest schandelijke echter is dat artiesten die dankzij de Gentse Feesten hun vormingsjaren met succes overleefd hebben, niet meer – tot hun eigen spijt – zullen kunnen optreden. Een greep uit de mand met bekende namen: Raymond van het Groenewoud, Roland [van Campenhout], Willem Vermandere, Freek de Jonge, Urbanus, Pieter Embrechts en Wim Claeys. Ook de doden mogen niet vergeten worden: Drs. P, Wannes van de Velde, Walter De Buck en Luc De Vos. Maar ook dat het vrije woord geboycot wordt, bij monde van de jaarlijkse Prijs van de Democratie, de Vlaamse Nobelprijs voor de Vrede. In het verleden o.m. uitgereikt aan Maurice De Wilde [1992], Regine Beer [1995], Tom Barman [2007] en Lydia Chagoll [2014]. 

Tevens dat de jaarlijkse dag met de Turkse Gentenaars en hun cultureel palet, niet meer georganiseerd zal worden. De laatste jaren werden ook de verenigingen van ‘de nieuwe Gentenaars’ uit het Midden-Oosten en Oost-Europa, de kans gegeven uit hun kast te komen. Het moge dus duidelijk zijn dat de inburgering van vreemdelingen, voortaan moeizamer zal verlopen, want dat proces is een zaak van generaties. 

De schrapping van de subsidie is, brutaal gezegd, een sociale moord. Trefpunt is een passend voorbeeld, maar de gehele cultuursector werd door de dwaze subsidieronde van Sven Gatz in de verdomhoek geduwd, om plaats te maken voor een consumptiemaatschappij met een verdere vervlakking van de culturele ontwikkeling van het Vlaamse volk.
Niet enkel de VLD is daar verantwoordelijk voor, maar alle partijen. Ze hebben hun ideologie van Jezus van Nazareth, Karl Marx, John Stewart Mill en Moses Hess verraden en de ministers zijn managers geworden ten bate van de plutocratische elite. 

Het lijkt mij niet meer dan normaal dat Sven Gatz, als cultureel voorman van een regering zonder morele scrupules, niet meer uitgenodigd wordt als inleider, lintjesknipper en wat er verder nog bestaat aan paradepasjes in de kunstwereld. 
Staking van invitaties!!! Voilà... de mening van de moralist tegen de kapitalist! 

guido lauwaert


3 opmerkingen:

  1. Mijnheer Lauwaert zijn rapier, priemt weder door slijk en vorst.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Sven Gatz is zelfs nauwelijks een lintjesknipper te noemen, bij een tentoonstelling in de Harelbeekse bib over Ivo Michiels gaf hij wel een speech maar bekeek de prachtige expo zelfs niet eens en verdween dadelijk (vorig jaar rond deze tijd). [Reactie via e-mail van RONNY PEDE, voormalig hoofdredacteur Film & Televisie]

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Een man die op zijn website 'Wie ben ik?' als rubriek geeft, kan je amper ernstig nemen.

    BeantwoordenVerwijderen