woensdag 30 november 2016

JOHAN SIMONS: Der Schimmelreiter

 Een Griekse tragedie op z’n Nederduits  
 

Terwijl Luk Perceval bij het NTGent regisseerde, Sneeuw – weet u nog wel, deed Johan Simons dat bij het Thalia Theater, de thuisbasis in Hamburg van Perceval. Simons’ uitgangspunt was een novelle van de haast vergeten maar voortreffelijke verteller Theodor Storm... 


Het verhaal gaat over de tomeloze ambitie van een dijkbouwer en zijn schimmelpaard. Vandaar... goed zo, een bank vooruit... De Schimmelruiter. Hij realiseert zijn droom, want de oude dijk heeft zijn beste tijd gehad. Door afgunst en nijd van de notabelen verdrinken zijn vrouw, zijn kind, hij en zijn schimmel tijdens een storm en een breuk in de oude dijk. De toestand van de dijk werd extra verzwakt door de jaloersen. 
Dit gegeven, gekoppeld aan de burgeroorlog in het NTG, die al menige kop heeft gekost, wekte een gevoel bij me op. Een gevoel dat het best te omschrijven valt met een citaat uit het prachtboek van Laurence Sterne, Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristam Shandy: ‘”Nihil me pœnitet hujus nasi,” zei Pamphagus; wat wil zeggen, -  “Aan mijn neus heb ik alles te danken.” – “Nec est cur pœniteat,” antwoordde Cocles; wat wil zeggen, “Blikskaters, met zo’n neus zit je er nooit naast!”’
Wie mij enigszins kent, weet dat mijn neus mijn opvallendste lichaamsdeel is. Tevens dat hij de geur van oorzaak en gevolg ruikt.
Maar om 100% zeker te zijn van zijn instinct – evenwaardig aan verstand, wat wetenschappers betwijfelen en detectives bevestigen – trok uw theaterspion naar Hamburg. Met als gevolg een recensie in twee delen. 
De voorstelling 
Het toneelverhaal volgt keurig de novelle. Regisseur Johan Simons heeft voor het decor een steile dijk gekozen. Op de dijkrand ligt het opgezwollen kadaver van een schimmel. De belichting schetst niet alleen het noodweer maar wijst ook zwaar op de spanning tussen de dijkgraaf [= dijkbouwer] en de notabelen. Een slechtgezinde wind boort zich in de oren van de toeschouwers. In de verte klinkt af & toe groepsgebed en alle acteurs – zoals dat de gewoonte is in de Nederduitse streng gereformeerde kerkgemeenschap – zijn zwart gekleed. Ze acteren beheerst; prachtige stemverbuigingen en strenge mimiek. Extra pluim voor Kristof Van Boven als kind.
De afkomst van Johan Simons, een boerenzoon opgegroeid tussen dijken en vettig laagland, is niet vreemd aan de juiste omkleding en vormgeving van dit verhaal. Hij kent de dorpsmentaliteit met zijn roddels, inteelt, afgunst, nijd en bijgeloof als geen ander huidige regisseur van naam en faam. Daarom is de voorstelling een schot in de roos; puur genot om naar te kijken. Iedereen heeft echter wat en aan alles scheelt iets. Bij deze voorstelling is dat het tempo en de muziek. Een hogere versnelling had de spanning verbeterd. Twee uur vijftig is te lang voor dit verhaal. De muziek, van de hand van Simons’ zoon Warre, heeft kwaliteit [De recensent van de Hamburger Abendblatt kopte: ‘“Schimmelreiter” trifft Jimi Hendrickx.’], maar slaat op het concept als een tang op een varken. Hij klinkt keihard de zaal in, wanneer aan het slot de dijk oprijst en een muur wordt. Wat voorzeker slaat op de eeuwige muur die staat tussen kennis en dwaasheid, specifiek voor dit verhaal: meetkunde en bijgeloof. 

De achtergrond
Het voorstel van het Thalia Theater om de novelle van Theodor Storm aan te pakken, was raak. Door zijn afkomst is Johan Simons de geschikte persoon om de bewerking te verbouwen tot een voorstelling. Hij is dus aan het werk getogen lang voor de heisa in het NTGent uitbrak. Maar tussen droom en daad ligt een lange weg. De eigenlijke regie duurt nauwelijks een half jaar, als het niet korter is. De regie van de voorstelling De nachtschrijver van Jan Fabre duurde niet langer dan een week.
In dat licht bekeken kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat de ambras in het NTGent de regie van Der Schimmelreiter ten goede heeft beïnvloed. Een regisseur, de acteurs en alle medewerkers vergeten hun zorgen tijdens het repetitieproces en de voorstelling. Maar geen mens ontsnapt aan zijn ellende; onderhuids heeft de kommer & kwel invloed op het resultaat. De heisa is trouwens geen drie maanden oud, maar begon al vóór de terugkeer van Simons naar Gent, een jaar geleden.
Een aantal oudere acteurs bolden liever met entertainment naar hun pensioen. Eindigt men op het toneel in ‘schoonheid’, is – ondanks de pensioenleeftijd – een verdere carrière in televisieseries verzekerd.
Johan Simons echter verkiest eerder het risico dan de zekerheid. Waardoor er een conflict ontstaat. Een oorzaak is gauw gevonden: het kostenplaatje voor de plannen van Johan Simons.
Het conservatieve blok heeft het pleit gewonnen en het hoofd van Simons ligt in het kapblok. Wat waarschijnlijk zal zorgen voor het vertrek van Elsie de Brauw, Pierre Bokma en andere acteurs en dramaturgen, Simons genegen.
De bevolking werd via een persmededeling kond gemaakt dat Johan Simons dit seizoen nog twee producties zal regisseren. Ze staan nu eenmaal geboekt en een afscheid in vrede is beter dan in oorlog. De sfeer is echter zo verpest – met de directie en met de populisten – dat het hoogst onzeker is dat Simons nog in Gent verschijnt. 

Nawoord
De goede verstaander ziet dus duidelijk waarom Der Schimmelreiter van keurig tot lovend in de Duitse pers werd besproken. De Spiegel online spreekt van een Griekse tragedie.
Net wat er zich momenteel in het NTGent afspeelt. 

En als toemaatje een fragment uit het slot van de novelle, zeer toepasbaar op 'De zaak Simons-NTG': 
'Destijds voorspelde Jewe Manners dat het nageslacht de dijkenbouwer nog dankbaar zou zijn. Maar zoals u gezien hebt, is die dank uitgebleven. Want zo gaat het, mijnheer: Socrates gaven ze gif te drinken en onze Heer Jezus Christus sloegen ze aan het kruis! Dat soort dingen kunnen ze tegenwoordig niet zo makkelijk meer doen. Maar een vechtersbaas of een kwaaie paapse stijfkop tot heilige verklaren, of van een flinke vent die met kop en schouders boven ons uitsteekt, een spook of duivel maken - dat gebeurt nog elke dag.' 

guido lauwaert


DER SCHIMMELREITER – productie Thalia Theater Hamburg – regie Johan Simons – www.thalia-theater.deGeen opmerkingen:

Een reactie posten