vrijdag 10 februari 2017

VALENTIJNSE GEDICHTEN


Cartoon ZAK 

Aan de lezer! 

Ik mag dan al een dagje ouder zijn,
het dichten heb ik niet verleerd.
Het zijn poëmen voor een hoogdag
als Kerstmis, Huwelijk, Geboorte, Valentijn. 

Ik bied ze u allen aan, gebruik ze vrij,
en heb er heel veel baat en vreugde bij.
Het dichten heeft niet iedereen geleerd,
maar stelen deed ook Claus, dus sla je slag. 

En zit u eerdaags erg verlegen om een gedicht,
ja zelfs voor een scheiding of de dood,
schaam u niet en beschouw het als een plicht, 
bel ons, mail sofort, ons aanbod is heel groot. 

Wat volgt zijn wat staaltjes voor Valentijn,
zo ziet u wat zoal in onze etalage ligt.
Zelfs voor een zuur gevoel, het gepast gedicht
in onze kelder zit, en van elk domein de wijn. 

guido lauwaert

VALENTIJNSE GEDICHTEN 

1 [na knieval en een voetkus] 

Mijn dagelijks gedoe, wel duizendmaal
heb jij van mij gestolen, jij o zo zeer beminde,
door 't lokken van je ogen en je fijne lippen.
Mijn dagelijks gedoe, wel duizendmaal
wordt zwaar verstoord en 'k werd een blinde
die uur na uur na uur bij jou wil binnenglippen.
Mijn dagelijks gedoe, wel duizendmaal
heb jij van mij gestolen, jij o zo teer beminde. 

2 [totale overgave] 

Als jongmens zocht ik elke dag een boom
  om de naam van mijn geliefde in te kerven.
Dat hoeft niet meer sinds ik dat fantoom
  ben kwijtgeraakt en voor jou wil sterven. Cartoon ZAK 

3 [voor een wanhopige eenzame] 

Een man [vrouw] ben ik, zwaar verliefd,
maar wordt door mijn begeerde niet geliefd.
Toch zet ik door en blijf haar [hem] schrijven,
al slaat zij [hij] na elke invitatie aan het kijven. 
Dit zal niet de laatste poging zijn die ik uittik,
al woont zij [hij] samen met een man [vrouw] in Reykjavik. 

Morgen zit ik in mijn flat bij dansend kaarslicht
helemaal alleen, maar zie haar [zijn] aangezicht.
Het is die dag de dag der Verliefden, Valentijn,
maar bij god, ik zal niet eenzaam zijn.
Ik heb volop du pain, du vin et du boursin,
ze zijn een troost, en proost… van Albert Hein. 

4 [als extraatje bij bloemen] 

De liefde wordt geprezen
door pubers en uit naastenliefde.
Maar ook weduwen en wezen
verlangen naar de liefde. 

Ik ben een puber noch een wees
en heet niet Kees of Trees.
Daarom bij dit vers een ruiker,
ter waarde van tien ton suiker. 

5 [voor de nuchtere en de wijze] 

Liefje, je hebt mij onlangs eens gevraagd,
of het mij voor jou zou gelukken
wat verzen te plegen over de natuur,
de zee, de wind, de plantengroei en zijn cultuur. 

Ik vrees dat ik geen vers van dat soort kan plukken.
Slechts aan poëzie voor jou heb ik me gewaagd.
Men hinkt met meer gevaar op stelten dan op krukken. 

6 [voor de zeer zwaar verliefde] 

Zeer schone, aanlokkelijke maagd!
Geen lijfje en geen blik is zo geslaagd
dan ’t jouwe – hoewel, daar overal wat is
en iedereen wat heeft, heb jij een handicap
maar, waar ik een remedie tegen heb. 
Het is geen alcohol, sigaret of cannabis;
geen half woord of hol muziekakkoord.
Niet minder dan een deel van wat hoort
bij mijn lijf, zorgt voor een goede daad.
Het is geen goede raad maar brengt wel baat,
en zelden heeft een vrouw het zich beklaagd,
zeer schone, aanlokkelijke maagd. 

7 [kleur aanpassen in voorlaatste regel] 

‘k Weet niet met zekerheid
of ik de volgende vrijpartij
met jou, geliefde, beleven zal. 

Een mens, dat wil ik even kwijt,
en het is allerminst ketterij,
zwerft door berg maar ook door dal. 

Denk wel, het blijft een feit
dat jouw blonde alpenwei
meer waard is dan de Taj Mahal. 

8  [voor de zelfverzekere macho] 

Verwacht vannacht mijn schacht,
mijn kracht… voor jou bevracht.
Een vossenjacht rond middernacht!
Hij werd doordacht door mij bedacht
en wordt voor jou volbracht. 


INZENDING: 

Rob Van de Zande [1980] 


Hoe vaker ik u bemin

Ja, hoe vaker ik u bemin,
Des te meer de stond
Vliedt naar de gemalin,
Welke ik destijds in u vond.

En natuur was ons schoon
En zag ons haar verlossen,
Van mei naar de bosanemoon
Tot de uil naast druiventrossen.

Ook pronk was ons genegen
En kon ons altoos vinden,
Tussen ‘t goudoog en bladregen
Of op het speeluur der winden;

Gelijk alles toentertijd,
Dat zich in tranen liet verpozen,
Maalde pijn en droefheid  
Tot kusvonken van liefkozen.

Ja, hoe vaker ik u bemin,
Des te meer de stond
Vliedt naar de gemalin,

Welke ik destijds in u vond.

[Uit de bundel Geneviève - 2016 - Uitgeverij Partizaan 
- bij dezelfde uitgever: Parels in Zilt en As - 2015 - http://robvandezande.blogspot.be/ZAKELIJKE MEDEDELING 

Wie meent het beter te kunnen, mag zijn bijdrage leveren.
Hij is welkom en wordt meteen toegevoegd, zij het onderaan. Gelieve uw naam te vermelden 
[of uw schuilnaam, indien uw ouders, verwanten, vrienden, uw baas of uw geliefde (m/v) beter niet weet wat u tussentijds doet]. 

Inzendingen: kouterbos@pandora.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten