zaterdag 11 november 2017

HET GESLACHT DE PAUW GESLACHT

Bart De Pauw in beter tijden 

De inquisitie bestaat dus nog. Het enige verschil is dat de grootinquisiteur de printpers is, gevolgd door de radio- en televisie. Bart De Pauw is aan het kruis gespijkerd. Terwijl dat bezig is wordt al uitgekeken naar de volgende die gehangen kan worden, want ‘schandaal’ is kassa. 

Alvorens de emmers drek mijn richting uitgaan. Het gedrag van Bart De Pauw wordt allerminst goedgekeurd. In het zog van zijn faam was hij de elementaire beleefdheid kwijtgeraakt. Vooral vrouwen waren het slachtoffer. Een rauw trekje heeft Bart De Pauw altijd gehad. De euforie van zijn BV-schap heeft dat minpunt echter weer kracht van wet gegeven. Tot er weinig als niets meer overschoot van de brandende lont van de bom. Die lont werd snel korter eenmaal bekentenissen van grensoverschrijdend gedrag uit Hollywood ontsnapt waren. Ook ons land mocht niet onderdoen en daarom werd er als de weerlicht uitgekeken naar een rotte appel. Hij moest echter lekker bekend zijn, want met een pikante sms van iemand als ondergetekende haal je hem wel onderuit, maar garen spin je er niet bij. Te weinig BV-gehalte. En dat is wat heden ten dage cruciaal is. 

Iemand als Bart De Pauw daarentegen is lucratief. Sinds de machtsgreep van de digitale media valt de invloed van de adverteerder niet te onderschatten. Nauwgezetter dan voorheen is geweten wie de mediaconsument is. Zijn leeftijd, geaardheid, afwijkingen, voorkeuren vallen via digitale trucs te achterhalen. Zonder dat hij er weet van heeft of zijn medewerking groot of klein aan verleende. De druk van de bedrijven die deze gegevens kopen ten bate van hun strategie om hun waren te slijten is zo groot geworden dat de media verplicht zijn om de kijk-, lees- en luistercijfers op te drijven willen ze advertenties binnenhalen. Lukt niet meer met het goede oude journalistieke werk. Kwaliteit mag in de marge, maar wat telt is een cadeau of schandaal. Wat soms verkeerd uitpakt. 

Een paar weken geleden werd de krantenlezer verrast met een stunt van De Standaard. Elke koper kreeg vier biertjes. De oplage verdriedubbelde. Goed om de prijs van de advertenties te verhogen. Waar echter geen rekening mee werd gehouden, is dat veel studenten tien tot twintig exemplaren kochten. De prijs van een krant lag beduidend lager dan deze van vier biertjes. Eenmaal de deur van de krantenwinkel uit werden de kranten gedumpt. De stunt pakte verkeerd uit voor de adverteerder. Over de commerciële mislukking werd gezwegen, wel in alle talen gevloekt en gefoeterd, binnenskamers.
Groter zekerheid om de kassa te laten rinkelen is daarom een gesausd schandaal. Hoofdredacteurs zijn daar elke dag naar op zoek, ondergeschikt als ze zijn geworden van de marketingdirecteurs die een etage hoger zitten. Eenmaal gevonden moet het ook uitgerekt worden. Elke reactie van een BV wordt uitgemolken. Zijn er geen meer dan komen de buren aan de beurt. Alle reacties verschijnen gespreid, zodat de lezer, kijker of luisteraar aan de site gekluisterd blijft, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders naar Jan Moedwil [Fernand Geerssens] van Radio België, de zender van de Belgische-Nationale Radio Omroep [BNRO] in Londen. Niet enkel de kranten hebben zich bezondigd aan rekkerkwekken maar ook de VRT. 

Het patent om uit te pakken met schandalen groot en klein was tot voor pakweg tien jaar voorbehouden aan ‘de boekjes’ en Het Laatste Nieuws. Oorspronkelijk een gedegen liberale krant. Sinds de overname door de familie Van Thillo - rijk geworden dankzij collaboratie - was het aanvankelijk het parochieblad van de VTM, om gaandeweg te evolueren naar een schandaalkrant. Dat heeft de familie Van Thillo zoveel baat gebracht dat de andere kranten en magazines zich genoodzaakt zagen eenzelfde kar te zoeken.
Er zijn dus geen kwaliteitskranten meer in Vlaanderen, enkel nog schandaalkranten. Want een auteur met een nieuwe roman, krijgt wel een bespreking, maar die blijft beknopt en oppervlakkig. Hooguit is er een kleine kop op de voorpagina, verwijzend naar het artikel. 

Kan de auteur er echter een schandaal aan koppelen, dan vangt de roman niet één bladzijde maar een katern van acht pagina’s en op z’n minst de helft van de frontpagina. Het schandaal krijgt 90% van de ruimte, de roman 10%. Lukt het om in aanloop naar de verschijning de combinatie van roman en schandaal in een talkshow te parkeren, dan is er een garantie voor auteur, uitgever, televisiezender en printmedia op een verdubbeling van de advertentie-inkomsten. Of dat schandaal al dan niet verzonnen is, interesseert de mediatycoon en hoofdredacteur niet. Nauwelijks een week geleden zei een journalist me dat hij zijn hoofdredacteur had gewezen op een schandaaltje, maar een extra dag nodig had om zekerheid te krijgen. ‘Extra dag!’ riep de hoofdredacteur. ‘Morgen verschijnen! Is het niet waar publiceren we de dag nadien een rechtzetting en zal de bedrieger hangen. Maar wij niet!’ 

Goed, dat is één voorbeeld, à la manière de Griet Op de Beeck. Het meest recente is Bart De Pauw. Nogmaals, zijn gedrag valt niet goed te praten, maar diens sms-en zijn peanuts. Door het opblazen van de affaire door de media echter lijkt het of hij een massamoordenaar is.
Het geslacht De Pauw is geslacht. De man kan zijn productiehuis opdoeken, zijn vrouw en kinderen worden massaal scheef bekeken en zijn carrière is afgelopen. Hij kan misschien nog een job vinden als taxichauffeur. Heel de zaak toont aan dat de Vlaamse journalisten van de traditionele media in hetzelfde bedje ziek zijn dan misdadigers als Jack De Ripper en cie. 

Een wapenstilstand is nog niet voor morgen. Uit goede bron is vernomen dat momenteel stuff verzameld wordt over enkele BV’s. Politici worden niet geviseerd. Mensen uit de entertainment daarentegen wel. Ze zijn de nieuwe sterren en adel. Daar valt heel veel geld mee te verdienen, al moeten ze als Barbertje hangen. 

guido lauwaert
2 opmerkingen:

  1. Volledig mee eens. Het moet wel een schandaal zijn dat past in het tijdperk van Neil Postman: we are amusing ourselves to death. Het mag ook niet gaan ten detrimente van het eigen politiek correcte denken. Toen mijn laatste boek ('Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam') plots - aan het eind van de rit - door uitgeverij Pelckmans geweigerd werd omdat de inhoud niet politiek correct was, was er eigenlijk, buiten wat oppervlakkige media-aandacht - geen haan die ernaar kraaide. Ook de zogenaamde progressiviteit gaf niet thuis, terwijl dit een overduidelijk geval was van censuur. De Arkprijs van het Vrije Woord gaf geen kik, terwijl Teirlinck zich in zij graf omdraaide. Intellectuelen, op enkelen na, bleven stom en doof. Ik weet nu ook wel heel zeker dat de meeste Vlaamse intellectuelen (schrijvers, academici,...), ondanks hun zogenaamde antifascisme -de postmoderne vorm van het oude fascisme - in de jaren dertig gecollaboreerd zouden hebben. Deze antifa's zijn zo totalitair dat ze maar één soort denken kennen, namelijk het eigen narcisme van de moral high ground. Al de anderen zijn fascisten, nazi's, xenofoben, racisten, islamofoben, en ga maar door. En zoals ze vroeger dweepten met het communisme, zo gaat hun dat nu makkelijk af met de islam. Het is godgeklaagd.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Guido, ik ben het volmondig met je eens. Momenteel hou ik me gedeisd. Ik zat (en zit nog altijd) gedurende 35 jaar in de Vlaamse filmwereld als filmcriticus. Ik heb veel gezien en gehoord. Het houdt me na Van Geluwe bezig. Ik weet niet hou het te verwoorden. A(way) with words. De doos van Pandora, de geest is uit de fles. Wat nu gebeurt (door het gedrag van vetzat Weinstein) is nog maar een begin. Ik weet wat heksenjacht is, blacklisting en kaltgestellt worden. Ik heb er eerst over geschreven, 35 bladzijden lang nav 'The Front' in the seventies. Ik heb het daarna zelf aan den lijve ondervonden. Oké, ik ga ook niet vrijuit, ik had de motherfuckers en reïncarnaties van McCarthy beter moeten inschatten. Ik ben bedreigd geweest door één adviseur van Yves Leterme (rarara wie) ten tijde dat een artikel verscheen in het boek 'Hollywood aan de Schelde' van Robbe De Hert en Willy Magiels. Ik juich de outing van slachtoffers toe maar het mag niet opnieuw een heksenjacht worden. De slachtoffers moeten naar de politie gaan en niet naar de media. Leest Miller opnieuw.
    It's better to burn out than fade away
    ronny pede

    BeantwoordenVerwijderen